INICI
LA CÈDULA
NORMATIVA
PREUS
PREGUNTES FREQÜENTS
CONTACTE

Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Ordre de 8 d'octubre de 1984, sobre la inclusió del número de Cèdula d'Habitabilitat en els contractes d'arrendament i subministrament dels habitatges. 

Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatge i de la cèdula d'habitabilitat. (derogada des del 9/10/2009)